آدرس : ایران – تهران – کرج – مهرشهر – بلوار ارم – روبروی باغ سیب – مرکز خرید ارم – طبقه سوم واحد ۹
تلفن ثابت: ۰۲۶۳۳۳۴۰۹۷۵
۰۲۶۳۴۰۱۰۵۳۰
مهندس مهدی حذرخانی ۰۹۱۲-۵۶۴۷۴۶۷ ۰۹۲۱-۱۰۳۱۶۰۰
مهندس نیما نعمتی
۰۹۱۲-۵۴۸۶۹۷۰ ۰۹۲۱-۳۰۵۱۹۰۶
آدرس اینستا گرام مهندسین و مشاورین املاک نادایران  
آدرس اینستا گرام مهندسین مشاور نادایران 
آدرس اینستا گرام مهندسین مشاور ایران ویراک  
مهندسین و شماورین املاک ناد ایران - مهدی حذرخانی-1402
همکارن دپارتمان ناد ایران